5. SINIFLAR ARASI BLOGSPOT TASARIMI YARIŞMASI

10.04.2012

İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerimizin, Bilişim Teknolojileri dersinde öğrendikleri teknikleri kendi ilgi alanlarında; bilgilerini, görseller ile birleştirip tasarlayarak internet ortamında paylaşmalarını içerir. Bu kapsamda öğrencilerimiz; Atatürk , spor, müzik, teknoloji, tarih, coğrafya , eğlence… gibi konularda blog tasarlayacaktır. Tasarımlar 1 Mayıs’a kadar tamamlanıp ilgili “web adresler”i teslim edilecektir.
Ödüller 7 Mayıs’ta verilecektir.
Ayrıntılı bilgi almak için: Bilişim Teknolojileri öğretmenine başvurunuz.

“Blog nedir? Blog kelimesi web log kelimelerinden oluşmuş, zamanla blog adını almıştır. Bloglar insanların kendi isteklerini ya da kendileriyle ilgili bilgileri yazdıkları günlüğe benzeyen çok amaçlı web sayfalarıdır.”

ŞARTNAME:
YARIŞMANIN AMACI : 
1-Teknolojinin insan hayatındaki önemini kavrayabilme
2-Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler getirebilme
3-Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyabilme
4-Yaratıcı gücünü kullanarak iş yapabilme
5-İş yapmanın hazzını ve gururunu duyabilme
6-İşi isteyerek ve zevkle yapabilme
7-İşlerini arkadaşlarıyla işbirliği içinde yap abilme
8-Öğrendiklerini günlük hayatında kullanabilme
9-Proje ile ilgili araç ve gereçleri yerinde kullanabilme
10-Malzeme ve zamanı ekonomik olarak kullanabilme
11-Elindeki çeşitli kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilme

KATILIM KOŞULLARI:
Tüm 5.sınıf öğrencileri katılabilir.
Seçilen blog adı öğrencinin adı soyadı ya da blog konusu ile ilgili olabilir.
Blog için seçilen görseller ve metinler konuya uygun seçilmelidir.
Blog tasarımı öğrencinin kendisi tarafından hazırlanıp tamamlanmalıdır.
Blog tasarımı için seçilen konu; blog takipçilerine bilgi vermek amacını taşımalıdır.
Oluşturulan blog internet ortamında paylaşılmalı ve takipçi sayısı artırılmalıdır.

SEÇİCİ KURUL : 
Ayşe GÜNEY – İlköğretim Müdür Yardımcısı
Pınar ALAGÖZ – Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Mete BALKİ – Görsel Sanatlar Öğretmeni
Tuncer AYER- Fotoğrafçılık Eğitmeni

ÖDÜLLER 
Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve katılım belgeleri verilecektir.

TASARIM TESLİMİ : 
Mayıs ayının ilk haftası olan ‘’ BİLİŞİM HAFTASI’’ ndan bir hafta önce seçici kurula teslim edilecektir.

ÖDÜL TARİHİ : 
7 MAYIS 2012 PAZARTESİ tarihinde yapılacaktır.

YER : Özel ATAYURT İlköğretim Okulu