İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

ATAYURT K12NET ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİYOR

14.06.2013

Eğitim alanında hızla yayılması beklenen K12NET öğrenci bilgi sistemi öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimleri ile ilgili çok kapsamlı bilgi içeren bir veri tabanıdır.   

Bu sistemdeki bilgiler optik formlar aracılığıyla ya da internet üzerinden bilgi girişiyle sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin ders sınavları, deneme sınavları, rehberlik tarafından yapılacak öneri ve yardımları, öğretmenleri ile birebir haberleşme olanağını ve belirli zamanlarda öğretmenin vereceği ödevleri 2013-2014 öğretim yılı başından itibaren sistemde görmek mümkün olacaktır.  

Öğrenci velilerimize verilecek şifrelerle velisi bulunduğu öğrencinin durumunu gözden geçirme ve öğretmenleri ile haberleşme olanağına sahip olacakları bir sistemdir.