ÖZEL ATAYURT ANADOLU/FEN LİSESİ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ UYUM PROGRAMI VE ÖĞRENCİ KULÜP BULUŞMASI

06.09.2022

Özel Atayurt Anadolu / Fen Lisesi 9.sınıf oryantasyon programını başlattı. Öğrencilerimiz için hazırlanmış olan oryantasyon programı, Atayurt Kültür Merkezinde, Lise Müdürümüz E. Ülker AYKAÇ’ın açılış konuşması ile başladı. Programının amacı ve işleyiş süreci ile ilgili bilgi aktarıldı.

9. Sınıf yaşamına uyum sürecine, yardımcı olmak amacıyla planlanan etkinliklere katılan öğrenciler uyum programı kapsamındaki etkinliklere katılarak birlikte öğrenim göreceği arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tanıştılar. Lisemizin kendilerine sunmuş olduğu temel bilişsel ve sosyal gelişimlerine yönelik fırsatlardan haberdar oldular. Aynı yerde olmanın, aynı etkinliklere katılmanın, aynı duygu ve deneyimlere sahip bir grup olmanın, kısaca ATAYURT ÖĞRENCİSİ ve ATAYURT’A MENSUB bir üye olmanın heyecanını hep birlikte yaşadıkları çok keyifli bir programın sonunda, 10. ve 11. sınıf kulüp temsilcisi öğrencilerin mentörlüğünde ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgi aktarımında bulunulmuş program lise bahçede müzik kulübünün konseri eşliğinde kulüp stantları gezilerek sonlandırılmıştır.