Fen Lisesi / Uluslararası Projeler

YGA
1 YGA

 YGA bir Liderlik Okulu’dur.

2000 yılında Türkiye’de kurulmuştur.

YGA ; uluslararası bir sivil toplum örgütüdür; 2000 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hayal eder. Bu hayalini geleceğin liderlerini keşfederek ve onları bensiz liderler olarak yetiştirerek gerçekleştirir. YGA Liderleri liderlik kabiliyetlerini, daha iyi bir dünya için birlikte hayal kurup, projelendirip, hayata geçirirken; hayatın içinde geliştirirler.

  YGA’ya her yıl 50,000’in üzerinde üniversite öğrencisi başvurur. 5 aşamalı mülakatla seçilen 50 kişi; YGA Liderlik Programında üst düzey yönetici, akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan, aralarında Prof. Aziz Sancar, Prof. Doğan Cüceloğlu, Ahmet Bozer, Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı gibi isimlerin yer aldığı YGA Hayal Ortaklarından 1,000 saatin üzerinde eğitim alırlar.

YGA Liderlik Programını üstün başarı ile tamamlayan YGA’lılar, Londra, New York, Boston ve Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen YGA Liderlik Kampı’na katılma hakkı kazanırlar. Harvard, MIT, Standford, Duke ve UC Berkeley gibi seçkin üniversitelerle global stratejik işbirlikleri geliştirirler.

5,000 saatin üzerinde gönüllü çalışan YGA’lılar; görme engelliler, yetimler, yenilenebilir enerji konularında birlikte ürettikleri ve hayata geçirdikleri projelerle dünyada ilklere imza atarlar.

Genç Liderler Programı, lise öğrencilerini birlikte başarmayı başarabilen birer lider olarak yetiştirmeyi amaçlar.


10. Sınıf öğrencilerine özel olarak dizayn edilmiş program 2 yıl sürer.

 Program sürecinde ;

-         Katılmak isteyen 10. Sınıf öğrencileri YGA Zirvesi’ne başvururlar,

-         Zirveden seçilen lise öğrencileri Genç Liderler Programı’na katılmaya hak kazanırlar,

-         Genç liderler programının ilk basamağı Liderlik Atölyesidir,

-         Bu atölyelerde 5 kişilik gruplarda YGA liderlik yetkinlikleri üzerine çalışırlar,

-         Öğrendikleri YGA Liderlik Yetkinliklerini, sahada sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışarak geliştirirler,

-         Programı başarıyla tamamlayan lise öğrencileri, Genç Liderler Kampı’na katılırlar. Dünya Başkanı, üst düzey yönetici, bilim insanı, sanatçı ve yazarlardan oluşan 20’nın üzerinde konuşmacıyı dinleme fırsatı buldular.

 -Kampta 5 kişilik gruplarla birlikte çalışırlar. Hayata geçirecekleri sosyal inovasyon fikrini projelendirirler.

                - Kamptan seçilen genç liderler YGA mezunlarından mentorluk alırlar.

-         Her yıl 10 Genç Lider programın son basamağı olan Kırsal Kamp’a katılmaya hak kazanır.

-         Gençler burada ürettikleri sosyal inovasyonları hayata geçirirler.   

Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi 2016 YGA Zirvesine 5 öğrenci ile katılmıştır.

Ilgın Zeynep ALHAN

Asya UCA

Hacer Selin AVCI

Selin DİNGEÇ

Ahmet BAYSAN


TÜBİTAK
1 TÜBİTAK
     TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU PROJELERİ
“Eski problemleri yeni bir açıdan ele almak için yeni sorular, yeni olasılıklar ortaya atmak yaratıcı bir hayal gücü gerektirir ve bilimde gerçek ilerlemeyi belirler.”                                                           
“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science. “                                                                             ALBERT EINSTEIN

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.
Bu fikirden yola çıkarak, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenlenmektedir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olma esasına dayanmaktadır. Aynı zamanda, kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir. Bu da öğrencilerin özgün ve yaratıcı fikirler ortaya koyarak proje çalışmaları yapmalarını hedeflemektedir. 

Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi olarak TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına 2013 yılından bu yana katılmaktadır. Tarih Dalında “Kaybedilen Toprakların Hatıraları : Cumhuriyet Döneminde Balkan Göçmenlerinin Eskişehir’in Sosyo-Ekonomik Yaşamına Katkıları” ve Biyoloji Dalında “Rana ridibunda mukusunun karaciğer kanseri (Hep-G2; Hepatokarsinoma) hücrelerinin çoğalması üzerine etkilerinin incelenmesi” konulu projelerimiz Bölge Sergisine alınmış, Biyoloji Dalındaki projemiz Bölge 2. Seçilmiştir.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında da Zümre Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz proje çalışmalarına devam etmektedirler. 


THE DUKE OF EDINBURGH
1 THE DUKE OF EDINBURGH
The Duke of Edinburgh (DofE) Uluslararası Ödül Programı
The Duke of Edinburgh Award (yaygın olarak kısaltılmış şekli ile DofE) programı Prens Philip tarafından 1956’da Birleşik Krallıkta kurulan bir gençlik programıdır ve şu anda 156 ülkede uygulanmaktadır. Ödüller, Kurt Hahn tarafından 14-24 yaş arası genç ve genç yetişkinler için modellenen kişisel-gelişim aktivitelerini tamamladıklarını onaylar. 
Program; tüm öğrenmenin sınıf ortamında gerçekleşmediği,  genç bireylerin sınıf dışında kendilerini adayacakları, tamamlayacakları ve sorumluluk kazanacakları deneyimlere ihtiyaç duydukları  düşüncesinden yola çıkar. Dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülüdür. Geçmiş kazanımları, fiziksel yetenekleri, becerileri ve ilgi alanlarına bakmaksızın genç bireyleri hayat için donanımlı hale getirmeyi hedefler. Ödül kazanmak kişisel bir mücadeledir ve rekabete dayanmaz, gençleri kişisel limitlerini tanımaya ve başarabileceklerini keşfetmeye yönlendirir. 
Başlangıcından bu yana 60 yıldır, DofE Ödül Programı dünya çapında milyonlarca genç insanın hayatının değiştirmesi için ilham kaynağı olmuştur. Ödül yaygın-eğitim yoluyla genç bireyin kişisel gelişiminde önemli bir rol oynayabilir ve zorlukların üstesinden gelmek isteyen 14-24 yaş arası her gencin başarabileceği bir programdır. 

Ödül Sistemi
 
Bronz : 14 yaş ve üstü gençler içindir,
                               En az 6 aylık (26 Haftalık) program.
 Gümüş : 15 yaş ve üstü gençler içindir,
                             En az 12 aylık (52 Haftalık) progam.
 Altın : 16 yaş ve üstü gençler içindir,
                            En az 18 aylık (78 Haftalık) program. 

Yetişkin ödül liderliği gözetiminde, katılımcılar aşağıdaki kategorilerin her birindeki belirlenen hedefleri seçerler ;
- Toplumsal Hizmet : Bireylere ya da topluma hizmeti üstlenme, sorumluluk alma.
- Fiziksel Gelişim : Spor, dans ya da sağlık-form tutma aktivitelerinin birinde gelişim gösterme.
- Beceri Geliştirme : Pratik ve sosyal beceriler ya da kişisel ilgi alanlarını geliştirme. 
- Macera ve Keşif     :  Yurtiçi ya da yurtdışında bir macera yolculuğu ve kampını planlama, uygulama ve tamamlama. 

Uygulamaya geçirdiği yurt içi ve yurtdışı projeler ile ilklerin okulu olan ve bu alanda öncülük yapan Atayurt Okulları olarak bu uluslar arası projeyi Eskişehir’de ilk ve tek olarak hayata geçirmiş bulunmaktayız. 

DofE Ödül Programı Türkiye Sorumluluğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)’ndadır ve Ocak 2017 ayı içinde Atayurt Okulları olarak TİKAV ile Uygulayıcı Okul Sözleşmesini imzaladık ve 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde 14 öğretmenimiz Ödül Lideri Eğitim Programına katılarak Sertifikalarını aldı. 

DofE Ödül Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Döneminden itibaren okulumuzda aktif olarak hayata geçmiştir. 


MUN
1 MUN
MUN (Model Birleşmiş Milletler)  Kulübü
“Politik istikrarın en önemli unsuru bilinçli vatandaş, ekonomik gelişmenin bilinçli çalışan, ve sosyal adaletin ise aydın bir toplumdur. Eğitim, bu nedenle, küresel barış ve refaha açılan kapının anahtarıdır.” – 
                                 Kofi Anan – Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri
MUN (Model Birleşmiş Milletler) birçok nitelikli lise ve üniversitede, öğrencilerin Birleşmiş Milletlerde belli komitelerde temsil edilen ülke ve kuruluşların rollerini üstlendikleri ve dünyayı ilgilendiren global sorunları tartıştıkları müfredat dışı bir aktivitedir. Birleşmiş Milletler II. Dünya Savaşı sonunda kurulmuştur, öncesinde ise benzer bir kuruluş olan “Milletler Cemiyeti” gelmektedir.  1920’lerde Harvard Üniversitesinde, Uluslararası İlişkiler ve Politika ders öğretmenleri ve öğrencileri Model Milletler Cemiyeti olarak bilinen bir simülasyon yaratmışlar ve öğrenciler bu simülasyonda Milletler Cemiyetini temsil etmiş ve sömürgeleşme, savaş ve imparatorluk gibi konular üzerine tartışmışlardır. II. Dünya Savaşından sonra, Birleşmiş Milletler kurulduğunda, Harvard Model Milletler Cemiyetini  Model Birleşmiş Milletler (MUN) olarak değiştirmiştir. Kısa bir süre sonra da, New York’taki okullar bu eğilimi takip etmeye başlamış ve 1950’lerin ortasına kadar, ABD’nin Kuzeydoğusundaki içlerinde Columbia, Yale ve Harvard gibi 8 büyük üniversitenin olduğu Ivy League üniversileri kendi MUN konferanslarını düzenlemiştir. 1960’da, MUN sadece üniversitelerde değil, aynı zamanda lise seviyesinde de popüler hale gelmiştir ve 1968’de, the Hague, Hollanda’da Fransız, İngiliz, Amerikan ve Alman okullarının katılımı ile Avrupa’da da yerini almıştır. Bugün MUN dünyanın her yerinden 4,500 öğrenciye kadar büyüklükte grupları, BM prosedürleri ve yapıları içersinde tartışma ortamının sağlandığı konferanslar çerçevesinde bir araya getirebilmektedir. Konferansların dili tamamen İngilizcedir. 
MUN Kulübünün Amaçları ;
- Öğrencilerimizin farklı ülke, kültür ve okullardan gelen öğrenciler ile görüşlerini ikinci bir dilde paylaşabilmeleri ve tartışabilmeleri için onları teşvik etmek,
- Uluslararası ilişkiler ve sorunlar üzerinde öğrencilerimizdeki farkındalığı arttırmak,
- Öğrencilerin iletişim becerilerini ve açık görüşlülüklerini geliştirebilecekleri bir atmosfer sağlarken, aynı zamanda küresel bilinç ve dünya sorunlarına karşı bir anlayış geliştirebilmeleri için ilham vermek,
- Sonrasında, küresel ve uluslararası yönde politikayı anlama ve öğrenmeleri için bir kavrayış için onlara olanak sağlamaktır. 
Kulübümüzün Hedefleri ;
- Ülkesinin, bulunduğu coğrafi bölgenin ve dünyanın güncel sorunlarına duyarlı, takım çalışmasına uygun, liderlik özelliklerine sahip, çok yönlü düşünebilen bireyler topluma kazandırmak,
- Öğrencilerimizin İngilizce dil becerileri ile doğru orantıda – topluluk önünde konuşma, yazma, tartışma – gibi diğer becerilerini de geliştirmek,
- Öğrencilerimizin yurt içi ve yurtdışında nitelikli eğitim kurumları ve üniversitelerce düzenlenen konferanslara katılımlarını sağlayarak, değişik kültürlerden gelen öğrenciler ile etkileşimlerini arttırarak vizyonlarının gelişmesini sağlamaktır. 
Katıldığımız Konferanslar ;
- IIMUN 2014, ITU, İstanbul
- MUNISH 2014, the Hague, Hollanda
- HMUN 2015, Haarlem, Hollanda
- MUNICE 2015, Nice, Fransa
- MUNISH 2015, the Hague, Hollanda
- HMUN 2016, Harvard, ABD
- MUNDP 2016, Koç Lisesi, İstanbul
- SAIMUN 2016, Dublin, İrlanda
- MUNISH 2016, the Hague, Hollanda
- YIRAMUN 2017, Yale Üniversitesi, ABD


MICC (MODEL ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ)
1 MICC (MODEL ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ)

Model Uluslararası Ceza Mahkeme Okul Programı (MICC School)
dünyanın her yerinden lise öğrencilerine uluslararası ceza hukukunun uygulamada nasıl işlediğini deneyimleme fırsatı sunan bir simülasyondur. MICC Okul Programı; uluslararsı hukuk hakkında bilinç uyandırmak, insan haklarına yapılan önemli ihlaller hakkında bilgilendirmek ve uluslararası toplumun ağır suçlar ile mücadele etmedeki yöntemlerini göstermek için tasarlanmıştır.
 
 MICC Okul Programı süresince, Polonya ve Almanya’nın ev sahipliği yaptığı ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılan 40-60 öğrenci Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) huzurunda 4 mahkeme simüle etmek üzere bir haftalığına bir araya gelmektedir. Öğrenciler uluslararası hukuk hakkında bilgi sahibi olup, uluslararası yargı sistemindeki savcılık, savunma avukatı ve yargıç gibi rolleri keşfetmektedirler. Hukuk ve adalet üzerine yargıları kendi bakış açılaraından tartışmakta ve başka kültür ve anlayışlarını tanımaktadırlar. MICC Okul Programı uluslarası ceza mahkemeleri huzurundaki gerçek davalara dayanır. Program yasal prosedürler ve topluluk önünde konuşma oturumları ile birlikte yürütülmekte ve davalardaki gerçek tanıklar ile tartışmaları da içermektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) the Hague, Hollanda’da, uluslararası bağlamda insanlığa karşı işlenen en ciddi kabahatler ile suçlanan kişilere karşı duruşmaları yürüten bağımsız ve sürekli bir mahkemedir. ICC 21 Temmuz 2002’de, ICC’nin yapısını ve yetki sınırlarını belirleyen uluslararası anlaşma olan Roma Statüsü yürürlüğe girdiğinde kurulmuştur.

 Nisan 2016 itibarıyla, 124 ülke anlaşmayı ya anayasal olarak resmen onaylamış, ya da imzalamıştır. Anlaşmayı 2000 yılında imzalayan ülkeler arasında Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, İsrail, Belarus ve Hindistan bulunmaktadır.

 2005 yılından bu yana, MICC Okul Programı Krzyzzowa, Polonya’daki Uluslararas Gençlik Merkezinde düzenlenmektedir. Krzyzzowa (Kreisau) Almanya’daki Nazi rejimine karşı olan direnç gruplarının en önemlilerinden olan Kreisau Circle’ın bir araya gelme yeriydi. Hayatlarını riske atan bu kişiler 1942-1943 yılları arasında, Kreisau Köşkünün sahibi Helmuth James von Moltke’nin liderliğinde burada toplantılar yapmışlardır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Almanya’nın demokratik inşaası için projeler geliştirmiş ve Avrupa’nın işbirliği içersinde devletler topluluğu haline gelmesini öngören bir vizyonu paylaşmışlardır. Ayrıca Nazi suçlarının uluslararası bir ceza mahkemesi ile cezalandırlımasının gerekliliğini öne sürmüşlerdir.

MICC 2017 yılı programına okulumuz 12 öğrencisi ile kabul edilmiştir. Ocak 2017 ayı sonunda öğrencilerimiz diğer ülkelerden gelecek öğrenciler ile bir araya gelerek MICC Okul Programını Berlin,Almanya ve Krzyzzowa,Polonya’da kurulacak ceza mahkemelerinde Savcılık, Savunma ve Yargıç görevlendirmeleri ile aktif olarak yürütecek, İnsanlığa Karşı İşlenen suçlar ile ilgili yargılamaların yapılacapı simülasyon mahkemelerde aktif olarak görev alacak, hem uluslararası hukuk ve insan hakları konularında öğrenecek ve uygulayacaklar, hem de demokratik  ve yargı usullerini uygulayacaklardır.

Dava Dosyaları :

- Flick               (Polonya, II. Dünya Savaşı)
- Erdemoviç    (Bosna İç Savaşı)
- Ruggiu          (Ruanda)
- Bikindi          (Ruanda)

Program Ortakları :

Graf-Adolf Gymnasium, Tecklenburg    ALMANYA
LO XIV                                                             POLONYA
Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi                  TÜRKİYE
The International Institute of Debate     TUNUS
Human Rights Center at Beirut Arab University  LÜBNAN