Ortaokul / İnovasyon Merkezi

Teknolojide yaşanan gelişmeler toplumlarda ve kurumlarda da değişimler meydana getirmektedir. İçinde bulunduğumuz çağ, bilişim ve teknoloji ile şekillenmektedir. Öğrencilerimizi, teknolojiyi ve bilişimi etkin kullanabilen, üretim faaliyetlerini planlayan, analitik düşünebilen ve problem durumlarına yaratıcı çözümler getirebilen kısacası 21.YY becerilerine hakim kişiler olarak yetiştirmek gayesindeyiz.