Anadolu Lisesi / Yönetim Kadrosu

Ege Üniversitesinden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 43 yıldır. 12 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

E.Ülker AYKAÇ

Okul Müdürü

Eskişehir Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 48 yıldır. 18 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Nevzat ÖZKAN

Müdür Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 20 yıldır. 20 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Seçkin YAMAN

Müdür Yardımcısı