İlkokul / Eğitim Programı

BİREYSEL TANIMA PROGRAMI

‘’HER İNSAN ÇOK ÖZEL VE GÜZEL DETAYLARDAN OLUŞUR’’ düşüncesinden hareketle okulumuz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında okulöncesi öğrencilerine yönelik Bireysel Tanıma Programını geliştirmiş ve ilimizde ilk kez uygulamaya koymuştur. Programın amacı, öğrencilerimizin bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve psikomotor gibi gelişim alanlarına yönelik güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerinin belirlenmesidir. Uygulamada öğrencinin tanınması ve doğru yönlendirilmesi için önemli ipuçları elde edilir.

SABAH RUTİNLERİ

Öğrencilerimizi sabah saatlerinde, bir anne gibi şefkatle yaklaşan ve ihtiyaçlarını karşılayan öğretmenleri karşılar. İlk önce ayakkabı değişimi yapan öğrencilerimiz daha sonra mont ve çantasını dolabına yerleştirir. Her gün düzenli olarak yaptığı görevini yerine getirdikten sonra, veli iletişim defterini öğretmenine teslim eder ve sınıfına geçer.

GÜNÜN TARİHİ/ SABAH SOHBETİ

Matematiksel kavram ve beceriler, dil becerileri ve zamanın farkında olma becerisinin gelişiminin desteklendiği bu etkinlik saatinde öğrencilerimiz, zaman kavramıyla ilişkili olarak bir yıl, bir hafta, hafta sonu, dün bugün yarın gibi kavramlarla, ayların ve mevsimlerin isimleri, haftanın günlerini ve sayı saymayı öğrenirler. Mevsimsel değişmeler, hava durumu ve günün tarihi hakkında tartışırlar.

Güncel olaylar hakkında tartışma, bir hikâyeyi paylaşma, tekerleme, bilmece, şiir ve şarkı söyleme gibi etkinliklerle sözel beceriler desteklenerek kendini ifade etme becerilerinin gelişimi de sağlanır.

Sabah saatlerinde yapılan spor etkinlikleri ile öğrencilerimizin eğlenerek ve güne motive olarak mutlu bir başlangıç yapmaları amaçlanır. 

GRUP ETKİNLİKLERİ

Bu zaman diliminde belirlenmiş farklı konulara yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin, tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanma, keşfetme, sorgulama, beyin temelli yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri amaçlanır. Uygulama sırasında işitsel, görsel, devinişsel ve duyuşsal alanlara yönelik çok yönlü ve çeşitli uyarıcı materyaller kullanılır. 
 
Kendi duygu düşüncelerini başkalarıyla paylaşmayı, başkalarını dinlemeyi, farklı fikirlere ve kültürlere olumlu yaklaşmayı, sıra alma davranışını, grup içinde konuşma ve gruba uyum sağlama ile problem çözme becerilerini kazanır ve geliştirir.
 
Grup çalışmasının ardından öğrencilerimiz küçük gruplara bölünür. Uygulaması yapılan konuya ilişkin belirlenen kazanımları pekiştirmek, güçlü ve zayıf yönlerini gözlemleyip desteklemek amacı ile bireysel çalışabilecekleri çeşitli aktivitelerle, sanat ve el becerilerine yer verilir. 
 
Grup çalışmalarında kullanılan materyaller: Poster, sıralı resimler, bilgi verici resimli kaynak kitaplar, hikâye kitapları, tek kartlar, eğitici videolar, alan gezileridir. 
 
Disiplinler arası işbirliği anlayışı ile eğitimin sürekliliği ilkesine önem verilerek branş derslerinin programları da grup çalışmasında ele alınan temaları destekleyici nitelikte planlanır. 

OYUN

Oyun, çocuğun bütün gelişim alanlarını destekleyen önemli bir eğitim aracıdır. 

Kurumumuzda oyun etkinlikleri, bilgi ve birikimi olan deneyimli eğitimcilerimiz tarafından organize edilmiş, okulöncesi eğitim ve öğretim sürecinde de, temel öğrenme aracı olarak kabul edilmiştir. Çocuğun oyun oynayarak, paylaşım duygusunu geliştirmesi, gelişim aşamalarına bağlı olarak ta bencillikten işbirliğine yönelmesi, el-ayak göz koordinasyonunu sağlaması, dikkatini toplama, vücudunu kontrol ederek denge kazanma becerilerini geliştirmesi amaçlanır. 

Oyun alanında, eğitim programımız içinde belirlenen temaları destekleyici, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli materyallerden oluşan öğrenme merkezleri oluşturularak çocuklara nitelikli oyun oynama olanağı sağlanmıştır. 

ALAN GEZİLERİ

Eğitim öğretim programı hazırlanırken, aktif öğrenme süreci içinde temaları destekleyici çeşitli gezilere yer verilerek etkinlik takvimi oluşturulur. Üretim yerleri, kültürel ve doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sinema, tiyatro ve planetaryum etkinlik takvimimiz içinde yer alan gezi mekanlarıdır. Alan gezileri ile çocukların, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmeleri, aktif deneyimler yaşamaları, merak etmeleri, araştırma yaparak neden-sonuç ilişkisi kurmaları, öğrendiklerini pekiştirmeleri ve sosyal davranışlarını geliştirmeleri hedeflenmiştir.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Anasınıfı öğrencilerimizin ilkokula tüm alanları desteklenmiş ve tam donanımlı geçiş yapabilmeleri için çok çeşitli çalışmalar yapılır.
 
Hikâye okuma, özgün hikâye anlatma, öykü tamamlama, şiir, tekerleme, bilmece gibi anlama ve anlatmaya yönelik çalışmalar ile çizgi ve sembol çalışmaları, ses temelli eğitime uygun kelime türetme çalışmaları programda yer alır.
 
İşlenen her tema sonunda öğrencilerimiz sınıf kitabı oluşturur. Sınıf kitabı sınıfta bulunan kitap köşesine konur ve öğrencilerin incelemesine fırsat verilir.
 
Küçük kas becerilerinin gelişimine yönelik çeşitli oyunlar, mandala çalışmaları ve çok yönlü sanat etkinlikleri planlanarak uygulanır.

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Programımızda matematik çalışmaları çeşitli ve gerçek materyaller kullanılarak haftalık planlanır ve her gün uygulanır. Matematik çalışmaları içinde ele alınan konular şunlardır: 
 
-Sayma
-Sayıları tanıma
-Miktar bilgisi
-Renk bilgisi
-Şekil bilgisi
-Kavram bilgisi
-Eşleştirme
-Karşılaştırma
-Gruplama ve sınıflandırma
-Örüntü oluşturma
-Grafik oluşturma ve okuma
-Hacim çalışmaları 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

Temalarla eş zamanlı olarak uygulanan fen ve doğa etkinliklerinde insanlar, hayvanlar, bitkiler, hava ve hava olayları, toprak, su, uzay, ışık, ses, ısı, keşifler, enerji ve mevsimler gibi konular ele alınır ve çeşitli deneylere yer verilir. Çocukların gözlem yapma, tahmin etme, deneme- yanılma, araştırma, keşfetme ve incelemelerine fırsatlar verilerek yapılan etkinliğe aktif olarak katılımları sağlanır.

Çevreye, doğaya karşı duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Evrensel insani değerlerin kazandırılarak davranışa dönüştürülmesi konusunda okulların ve eğitimin büyük önemi olduğu düşüncesiyle, değerler ve karakter eğitimine ana sınıfları programında yer verilmiştir.

Özel Atayurt Okulları anasınıflarında hedef, değerlerini davranış haline getiren, düşünceli, , saygılı, güvenilir, adil, sorumluluklarını bilen ve başarılı bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla ele alınan değerler, sınıf ve pano çalışması, örnek olay, örnek kişi, belirlenen değer ile ilgili hikâye okuma, drama, resimleme, eğitici video izleme, çeşitli etkinlikler vb. yöntem ve teknikler kullanılarak uygulanmaktadır.

Değerler Eğitimi Konuları
-Temizlik
-Sorumluluklarımız
-Hoşgörü
-Yardımlaşma- Paylaşma
-Barış-Adalet
-Dürüstlük
-Dostluk- arkadaşlık
-Sevgi- saygı

GELİŞİMSEL ARŞİV DOSYALARI

Öğrencilerimizin okula başladıkları tarihten itibaren yaptıkları sanat çalışmaları, resim, üç boyutlu çalışmalar, çalışma kâğıtları, ev ödevleri, çizgi çalışmaları, el ve ayaklarının izleri, boy şeritleri, fotoğraflar, branş etkinlik örnekleri, ilginç sohbet ve anekdotlar, anadili çalışmalarında verdikleri bazı ilginç cevaplar, komik anlara ilişkin notlar ve dijital kayıtlar, ödüller, gözlem formları, oryantasyon değerlendirmeleri, grup ya da kişisel proje çalışmalarından çocukların seçtiği örnekler çocukların kendilerine ait dosyalarda derlenir.

Gelişimsel arşiv (potfolyo) dosyaları çocuklar tarafından aileleriyle paylaşılmaktadır. Bu dosyalar incelenirken, her çocuğun özel olduğu unutulmamalıdır. Bazı konularda yaş gelişim çizgisinde ilerlerken, kimi konularda geriden gelebilir. Burada önemli olan uzun süreçte çocuğun kendi gelişiminin izlenmesidir. Bir sorun tespit edildiğinde veli ile temasa geçilmekte ihtiyacı olan konularda desteklenmektedir. 

YÜZÜNCÜ GÜN ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri eşliğinde her gün sınıfta hazırladıkları yüzüncü gün panosunun önünde toplanarak o günün okulda kaçıncı gün olduğunu hep birlikte sayarak konuşurlar. Örneğin, yüzüncü gün ağacına her gün sayarak bir yaprak eklerler. Etkinlik ritmik saymaya odaklıdır. Amaç, öğrencilerimize matematiği sevdirmek, matematik becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştirmektir. Kasım ve Nisan ayları arasında yapılan ritmik saymalar yüzüncü güne ulaştığında 100. gün şenliği düzenlenir. Öğrencilerimizin yüzüncü gün için evlerinde ve okulda yaptığı çalışmalar sergilenir. 
 
Tüm velilerimize yüz gün sürecek destekleri için şimdiden teşekkür ederiz.