İlkokul / Branş Dersleri

 

EĞLENCELİ BİLİM (Hightouch Hightech)

Bu programda öğrenciler, bilimin sıra dışı dünyasını hem eğlenerek hem de deneyerek yaşarlar. Doğa ve bilime ilgi uyandırarak, merak etme, araştırma, keşfetme gibi duygularını harekete geçirip, kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

YARATICI DRAMA

Oyun yoluyla, yaratıcılık ve düş güçlerini harekete geçirerek, duygularını kontrol edebilme, düşüncelerini ifade edebilme gibi becerilerini geliştirmesi amaçlanır.

GÖRSEL SANATLAR

Öğrencilerimizin hayata, farklı açılardan bakabilmeleri için, Pratik düşünme, çözüm üretme, özgür - özgün düşünme becerileri geliştirilir ve özgüveni pekiştirilir. Farklı beğenilere saygı duymak ile sanata karşı ilgi ve sevgi uyandırmak amaçlanır.

SATRANÇ

Öngörü gelişimini, fotoğrafik hafızayı kullanmayı, ileriyi görme ve planlama yeteneğini kazandırmak.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ( Kodlama )

Öğrenciler, bilgisayar yazılımlarının, mobil uygulamaların, web sitelerinin ve basit robot yazılımlarının nasıl çalıştığını öğrenerek kendi oyun, uygulama ve programlarını 3 boyutlu eğitim ve Teknoloji laboratuarlarımızdan yaralanarak geliştirebilirler.

MÜZİK

Çocukların yeteneklerine bağlı branşlara yönelik ritmik, melodik ve kültürel müzik eğitimine yer verilerek, müzik sevgisini ve beğenisini kazanması amaçlanır.

İNGİLİZCE

Öğrencilerimizin İngilizceyi eğlenerek öğrenme sürecinde rehberlik etmektir. Eğlenceli etkinlikler, dramalar, şarkılar ve hikâyeler yoluyla konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

MARANGOZ ATÖLYESİ

Bu uygulamada el becerilerini, sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve doğaya zarar vermeden üretmeleri hedeflenir.