İlkokul / Rehberlik

 Atayurt Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi; kişiye öğüt verme, onun adına karar verme ve sorunlarını çözmek yerine; danışanın, değişik seçenekleri görmesini sağlama, bunlardan kendisine en uygun olanını seçebilme, karar verebilme, kendine ve çevresine karşı farkındalığını artırmasına yardımcı olmaya çalışır. Bununla birlikte; öğrencilerin mutlu, çağdaş, işbirlikçi, bilinçli, üretken ve farklı bakış açılarına sahip bireyler olabilmelerini hedeflerken, öğrencilerin yalnızca duygusal gelişimiyle değil, sosyal ve zihinsel gelişimleriyle de ilgilenmektedir.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

İLKELERİMİZ

 • Gizlilik
 • Süreklilik
 • Güven
 • İşbirliği
 • Gönüllülük
 • Bireyin değerli ve özerk olması

 • HEDEFİMİZ

  Bu ilkeler doğrultusunda servisimiz, gelişen ve değişen toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, alanında en yeni gelişmeleri dikkate alarak, öğrencilerin eğitiminde ve velileri, öğretmenleri yönlendirmede en iyi hizmeti vermek; sorumluluk, işbirliği ve karşılıklı saygının vurgulandığı bir eğitim topluluğu içinde, her öğrencinin yaş dönemine ilişkin gelişim görevlerini başarı ile tamamlaması ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmasını hedeflemektedir.

  ÇALIŞMALARIMIZ

  Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

  • Bireysel görüşmeler;

  Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine başvurmaları yoluyla;
  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
  Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

  • Veli Görüşmeleri;

  Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

  • Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları;

  Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla uygun görülen zamanlarda sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

  • Mailler ve sms’ler;

  Yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

  • Seminerler ve Konferanslar;

  Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

  Bunun dışında;

  • Okula yeni başlayan öğrenci ve öğretmenlere yönelik oryantasyon ( tanıtım ve uyum ) çalışmaları

  • Tüm öğretmenlerle ve idarecilerle koordinasyonu sağlayıcı toplantılar

  • Sınıf öğretmenleri ve danışman öğretmenlerle sürekli bilgi akışı sağlayarak, uygun sınıflarda deneme sınavı sonrası toplantılar

  • Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler yapılır.


  UYGULADIĞIMIZ TESTLER

       
  ANA SINIFI : Güneş Ailesi Testi ve Gelişim Testi
  1.2.3.SINIF : Gelişim Testi, Okul Olgunluğu Ölçeği, Göz Taraması
  4.5. SINIF : Temel Kabiliyetler Testi
  6.7.8. SINIF : Öğrenme Türleri Ölçeği
  8. SINIF : Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği
  LİSE : İlgi ve Yetenek Testleri - Sınav Kaygısı Ölçeği - Mesleki Olgunluk Ölçeği - Öğrenme Türleri Ölçeği