Fen Lisesi / Yönetim Kadrosu

Eskişehir Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 49 yıldır. 19 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Nevzat ÖZKAN

Müdür

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 21 yıldır. 21 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Seçkin YAMAN

Müdür Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 41 yıldır. 3 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Neşe YETİŞER

Etkinlik Koordinatörü